Ga Bai Bai Tijori Chorane Fodali

  • Bhannat Bhanu
  • Lavani
  • Marathi

Starring:
Usha Naik

Singers:
Usha Mangeshkar

Music Director:
Ram Kadam

Lyricist:
Shanta Shelke,Shantaram Nandgaonkar,Chintamani Potdar

Added to your Watchlist successfully