Lakhant Ashi Dekhni

  • Drama
  • Marathi
  • 1971
  • U
  • 2h : 25m : 38s

Starring:
Jayashree Gadkar,Nilu Phule,Leela Gandhi,Nargis Banu,Saroj Sukhtankar,Maya Jadhav,Padma Chavan,Suryakant,Rajshekhar,Ganpat Patil,Madhu Gaikwad,Jaishankar Danve,Ramchandra Varde,Vinay Kale,Gulab Mokashi

Directed By:
Kamalakar Torne

Added to your Watchlist successfully