Room No.420

  • રૂમ નંબર 420 - Ep 4 - મુલાકાત
  • Episode 004
  • 21m : 37s
  • Watch Later Watch Later

    માય લિસ્ટ
  • download download

    ડાઉનલોડ

તમારા માય લિસ્ટ મા સફળતાપૂર્વક ઉમેરાયું

સારાંશ/સીનોપ્સિસ

રિસોર્ટ ના બાર માં યશ,પૂજા,ઋષિ, શ્વેતા એક જ ટેબલ પર ભેગા થઈ જાય છે અને રમાય છે એક રમત, યશ શ્વેતાને એકલામાં રૂમ નંબર ૪૨૦ માં આવાનું આમંત્રણ આપે છે.