Room No.420

  • રૂમ નંબર 420 - Ep 5 - સ્વીકાર
  • Episode 005
  • 23m : 18s
  • Watch Later Watch Later

    માય લિસ્ટ
  • download download

    ડાઉનલોડ

તમારા માય લિસ્ટ મા સફળતાપૂર્વક ઉમેરાયું

સારાંશ/સીનોપ્સિસ

પૂજા પોતાના પતિની મનોસ્થિતિ સમજીને, બધું જાણતી હોવા છતાં સમજદારી પૂર્વક બધું સંભાળી લે છે, અને યશ નો સ્વીકાર કરી ને ખરા અર્થમાં નવજીવન ની પ્રેમ થી શરૂઆત કરે છે.