Room No.420

  • રૂમ નંબર 420 - Ep 1 - ભૂતકાળ
  • Episode 001
  • 12m : 46s
  • Watch Later Watch Later

    માય લિસ્ટ
  • download download

    ડાઉનલોડ

તમારા માય લિસ્ટ મા સફળતાપૂર્વક ઉમેરાયું

સારાંશ/સીનોપ્સિસ

હનીમૂન માટે જે રિસોર્ટ નક્કી કરેલો છે, ત્યાં બીજું એક કપલ પણ આવેલું છે ઋષિ અને શ્વેતા, શ્વેતાને જોતા જ યશ ને કઈક યાદ આવે છે અને પૂજા ને યશનું વર્તન વધારે વિચિત્ર લાગવા લાગે છે.